معنی و ترجمه کلمه چشم تنگ به انگلیسی چشم تنگ یعنی چه

چشم تنگ

miserly
niggardly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها