معنی و ترجمه کلمه چشم زهره رفتن به انگلیسی چشم زهره رفتن یعنی چه

چشم زهره رفتن

menace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها