طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم زهره گرفتن به انگلیسی چشم زهره گرفتن یعنی چه

چشم زهره گرفتن

scare

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها