طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم شیشه اى به انگلیسی چشم شیشه اى یعنی چه

چشم شیشه اى

glass eye

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها