معنی و ترجمه کلمه چشم هاى معتاد به تاریکى به انگلیسی چشم هاى معتاد به تاریکى یعنی چه

چشم هاى معتاد به تاریکى

scotopia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها