طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم پزشکى به انگلیسی چشم پزشکى یعنی چه

چشم پزشکى

ophthalmology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها