طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چلیک یا بشکه کوچکى معادل نصف یاربع بشکه معمولى به انگلیسی چلیک یا بشکه کوچکى معادل نصف یاربع بشکه معمولى یعنی چه

چلیک یا بشکه کوچکى معادل نصف یاربع بشکه معمولى

kilderkin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها