معنی و ترجمه کلمه چمباتمه زدن به انگلیسی چمباتمه زدن یعنی چه

چمباتمه زدن

ruck
squat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها