معنی و ترجمه کلمه چند بعدى به انگلیسی چند بعدى یعنی چه

چند بعدى

multidimensional
multidimentional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها