طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند جرثومه اى به انگلیسی چند جرثومه اى یعنی چه

چند جرثومه اى

polyembryony

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها