طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند خبر را همزمان بر روى یک سیم فرستادن به انگلیسی چند خبر را همزمان بر روى یک سیم فرستادن یعنی چه

چند خبر را همزمان بر روى یک سیم فرستادن

multiplex

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها