طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چند ریخت به انگلیسی چند ریخت یعنی چه

چند ریخت

polymorphic
polymorphous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها