معنی و ترجمه کلمه چیزى را غیر قانونى دانستن به انگلیسی چیزى را غیر قانونى دانستن یعنی چه

چیزى را غیر قانونى دانستن

cry down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها