طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژنى به انگلیسی ژنى یعنی چه

ژنى

genius

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها