طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژیگوله به انگلیسی ژیگوله یعنی چه

ژیگوله

smart aleck

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها