معنی و ترجمه کلمه کائوچو به انگلیسی کائوچو یعنی چه

کائوچو

caoutchouc
gutta percha
india rubber
rubber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها