طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاربردپذیرى به انگلیسی کاربردپذیرى یعنی چه

کاربردپذیرى

utility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها