طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاربرد جانشین به انگلیسی کاربرد جانشین یعنی چه

کاربرد جانشین

standby application

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها