طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاربرد گرا به انگلیسی کاربرد گرا یعنی چه

کاربرد گرا

application oriented

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها