معنی و ترجمه کلمه کاربسته به انگلیسی کاربسته یعنی چه

کاربسته

applied
pragmatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها