طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاربسته به انگلیسی کاربسته یعنی چه

کاربسته

applied
pragmatic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها