طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارت دودویى سطرى به انگلیسی کارت دودویى سطرى یعنی چه

کارت دودویى سطرى

row binary card

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها