طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارخانه ى اسلحه سازى به انگلیسی کارخانه ى اسلحه سازى یعنی چه

کارخانه ى اسلحه سازى

armory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها