طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارشناس چشیدن مزه شراب و چاى و غیره به انگلیسی کارشناس چشیدن مزه شراب و چاى و غیره یعنی چه

کارشناس چشیدن مزه شراب و چاى و غیره

taster

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها