معنی و ترجمه کلمه کارمند تحت آزمایش به انگلیسی کارمند تحت آزمایش یعنی چه

کارمند تحت آزمایش

probationer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها