طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارمند تحت آزمایش به انگلیسی کارمند تحت آزمایش یعنی چه

کارمند تحت آزمایش

probationer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها