طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارمند حقوق بگیر به انگلیسی کارمند حقوق بگیر یعنی چه

کارمند حقوق بگیر

salaried

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها