طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارنامه به انگلیسی کارنامه یعنی چه

کارنامه

log
workbook

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها