طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارها را تنظیم کردن به انگلیسی کارها را تنظیم کردن یعنی چه

کارها را تنظیم کردن

draw up

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها