طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارکنان هواپیما به انگلیسی کارکنان هواپیما یعنی چه

کارکنان هواپیما

ground crew

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها