معنی و ترجمه کلمه کارگر اعتصاب شکن به انگلیسی کارگر اعتصاب شکن یعنی چه

کارگر اعتصاب شکن

blackleg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها