طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر حفار و استخراج کننده سنگ هاى معدنى به انگلیسی کارگر حفار و استخراج کننده سنگ هاى معدنى یعنی چه

کارگر حفار و استخراج کننده سنگ هاى معدنى

gopher

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها