طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر حفار به انگلیسی کارگر حفار یعنی چه

کارگر حفار

navvy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها