طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر دهاتى به انگلیسی کارگر دهاتى یعنی چه

کارگر دهاتى

red neck

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها