طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کارگر مزرعه به انگلیسی کارگر مزرعه یعنی چه

کارگر مزرعه

farmhand

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها