معنی و ترجمه کلمه کارگر مزرعه به انگلیسی کارگر مزرعه یعنی چه

کارگر مزرعه

farmhand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها