معنی و ترجمه کلمه کارگیر به انگلیسی کارگیر یعنی چه

کارگیر

undertaker
undertaking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها