طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاریزک به انگلیسی کاریزک یعنی چه

کاریزک

canaliculus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها