طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار آمد به انگلیسی کار آمد یعنی چه

کار آمد

high performance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها