معنی و ترجمه کلمه کار روى کاغذ به انگلیسی کار روى کاغذ یعنی چه

کار روى کاغذ

paper work

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها