طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کار عمده به انگلیسی کار عمده یعنی چه

کار عمده

oeuvre

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها