معنی و ترجمه کلمه کار پر زحمت به انگلیسی کار پر زحمت یعنی چه

کار پر زحمت

drudgery
toil
treadmill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها