طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاسته نشده به انگلیسی کاسته نشده یعنی چه

کاسته نشده

unabated
unmitigated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها