معنی و ترجمه کلمه کاسته نشده به انگلیسی کاسته نشده یعنی چه

کاسته نشده

unabated
unmitigated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها