طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاسه گل به انگلیسی کاسه گل یعنی چه

کاسه گل

calix
calycle
calyx
corolla
pappus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها