معنی و ترجمه کلمه کاغذى که داراى رشته ها و خطوط رنگارنگ مى باشد به انگلیسی کاغذى که داراى رشته ها و خطوط رنگارنگ مى باشد یعنی چه

کاغذى که داراى رشته ها و خطوط رنگارنگ مى باشد

granite paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها