طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذى که در متن اصلى آن خطوط موازى وجود داشته باشد به انگلیسی کاغذى که در متن اصلى آن خطوط موازى وجود داشته باشد یعنی چه

کاغذى که در متن اصلى آن خطوط موازى وجود داشته باشد

laid paper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها