معنی و ترجمه کلمه کاغذ ساده به انگلیسی کاغذ ساده یعنی چه

کاغذ ساده

plain paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها