طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاملاً ورشکست به انگلیسی کاملاً ورشکست یعنی چه

کاملاً ورشکست

stone broke

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها