طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کامى به انگلیسی کامى یعنی چه

کامى

palatal
velar

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها