طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاهش دادن به انگلیسی کاهش دادن یعنی چه

کاهش دادن

lessen
palliation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها