طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کثیف به انگلیسی کثیف یعنی چه

کثیف

amiss
bedraggled
dirty
draggy
filthy
grimy
grubby
impure
lousy
messy
mucky
mussy
nasty
scabious
scall
sloppy
smeary
smoochy
snotty
soapless
sordid
squalid
wild and woolly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها