طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کج و معوج کردن به انگلیسی کج و معوج کردن یعنی چه

کج و معوج کردن

deform

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها