معنی و ترجمه کلمه کره آب کرده به انگلیسی کره آب کرده یعنی چه

کره آب کرده

ghee
ghi

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها